O Czas Finansów

CzasFinansow.pl jest niestandardowym, tematycznym, portalem. Głównym celem portalu jest integracja czytelników wokół starannie selekcjonowanych tematów, którymi każdego dnia żyją media. Mamy nadzieję zyskać sympatię czytelników, którzy nie będą nas szufladkować ze względu na poglądy.

Chcemy pisać na każdy interesujący nas temat, niezależnie której grupy społecznej będzie on dotyczył.

Jesteśmy gotowi do wymiany poglądów, komentarzy, opinii oraz przekonań z naszymi czytelnikami.

Chcemy być opiniotwórczy. Chcemy zadawać trudne pytania. Szukać odpowiedzi.

Nie zamykamy się na żadne poglądy, mamy otwarte umysły, a jeśli nasz pogląd na pewne tematy ulegnie zmianie to nie będziemy się bali do tego przyznać.

Zamierzamy te same społecznie ważne zagadnienia omawiać z różnych punktów widzenia. W miarę możliwości przychylnych, jak i krytycznych.

Jesteśmy na początkowym etapie naszego istnienia. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dalecy od doskonałości, ale naszym zamiarem i intencją jest nieustanny rozwój – zarówno technologiczny, jak i jakości.

Nie jesteśmy częścią wielkiego koncernu medialnego.

Jesteśmy niezależni.

Powstaliśmy wyłącznie z polskiego kapitału.